Kategorier
gamla inlägg

Hopp om vägledning

En båt som styr mot en fyr som metafor för Vägledningen 24-timmarswebben

Verket för Förvaltningsutveckling, Verva, läggs som bekant ner vid årsskiftet som jag nämnde i ett tidigare inlägg. Men det verkar fortfarande råda en hel del oklarheter om vad som händer med vissa saker inom förvaltningen. Och ett mycket viktigt åtagande som Verva har haft är att förvalta och vidareutveckla Vägledningen 24-timmarsmyndigheten som är offentlig sektors riktmärke när det gäller hur webbplatser ska byggas och utformas för att de skall nå alla medborgare i samhället. Det är mycket tack vare de nationella riktlinjerna som Sverige är ett av de länder i Europa som ligger bäst till när det gäller att uppnå de tillgänglighetsmål som EU har sagt skall vara uppfyllda till år 2010.

Så därför har nu Peter Krantz på Verva på privat initiativ satt upp en webbplats som heter eutveckling.se där Vägledningen kan få leva vidare och även utvecklas vidare i privat regi. Peter Krantz har jag haft förmånen att lära känna under detta år. Och det är en trevlig bekantskap och av att ha följt hans bloggar (den svenska finns länkad i min blog-roll) så har jag förstått att han är en kille som får saker gjorda och en förmåga som den svenska staten borde se till att man får behålla. På Verva har Peter bl.a. arbetat med att utveckla vägledningen sedan 2004 så han har bra insyn i det levande dokument som de ju är och nu kan fortsätta att få vara.

Med detta blogginlägg vill jag hjälpa till att sprida vetskapen om eutveckling.se så att vilsna webbplatsägare, kravställare, inköpare, utvecklare osv. vet hur de ska styra skutan i arbetet med sina webbar även efter nyår.