Kategorier
gamla inlägg

Bra för alla, nödvändigt för många

Idag har jag varit på en workshop om projektet ”IT-frågan”. Det är Hjälpmedelsinstitutet och Post- och Telestyrelsen som tillsammans håller på att ta fram en webbenkät som enbart skall rikta sig till människor med funktionsnedsättningar. Syftet med webbenkäten är att få reda på dessa människor använder IT och hur de upplever det.
Vi var inbjudna för att vi gjort webbenkäten talande. Det var ca 30 deltagare som indelades i grupper. Dels bjöds det på presentationer av arbetet i projektet och de svar man fått in i den första enkät som gjorts. Tanken är att sammanlagt 4 enkäter skall genomföras under detta år.
Jag ville vara med då vi har ett stort intresse i detta. Dels vill vi vara med och göra en så bra uppläsningstjänst som möjligt för webbenkäten. Men sedan är vi även väldigt intresserade av vilka svar som de olika enkäterna kan ge. Och i slutändan hoppas vi att ett sådant här verktyg kan bli tillgängligt inte bara för myndigheter i deras kommunikation med medborgare utan även för oss teknikleverantörer. I det första fallet är man kanske mest intresserad av att stämma av läget just nu medan vi är mer intresserade av att använda ett sådant här verktyg för att ta reda på vilka behov som behöver fyllas för framtiden. Sedan kan ju även ett helt tillgänglighetsanpassat webbenkät-verktyg vara ett väldigt värdefullt redskap under utveckling av nya tjänster.
Rubriken ”Bra för alla, nödvändigt för många” var det Klaramera som tog upp i sin dragning. De hade lånat uttrycket från en informationsbroschyr som SJ hade publicerat om deras skyltprogram. På engelska brukar man prata om ”Design for all” (även på svenska för den delen…hmm). Och det är vad de flesta tillgänglighetsanpassningar ofta handlar om. Det som vissa har stort behov av är något som kommer så många fler till nytta och hjälp.
Några intressanta svar som kommit in i den redan genomförda enkäten var bl.a. följande:
– Internet (alltså att surfa) används regelbundet av 71% av de tillfrågade
– E-post användes regelbundet av 90% (ännu ett inlägg i debatten om E-postensnart är död…)
– Sammanlagt 93% av de tillfrågade har tillgång till en dator hemma eller på jobbet.
– På frågan hur man använder sin mobil var det 90% som använder den för att ringa, 75% som skickar SMS och så mycket som 24% använder telefonens kalender.
Det skulle vara intressant att jämföra ovanstående siffror med befolkningsgenomsnittet i stort. Jag anar att det finns en del skillnader i procenttal på alla tre. Att 10% inte ringer med sin mobil kanske verkar anmärkningsvärt, men man kan ana att de antingen skickar sms eller bara har den för att kunna bli nådda och alltid BLIR UPPRINGDA vilket inte är samma sak som att ”ringa”. Dessutom var en del av gruppen som tillfrågades hörselskadad och är man helt döv är det ingen större idé att ringa i traditionell mening. Den gruppen använder ju hellre sms och tolktjänster och allra helst en 3G-telefon och pratar sitt modersmål teckenspråk via videotelefoni.

Här kan man läsa mer om projekt IT-frågan!