Kategorier
Jobbrelaterat Sociala medier

Salgado, here I come!

 

Salgado logo

Idag har jag skrivit avtal med Medie- och kommunikationsbyrån Salgado i Uppsala. Det känns fantastiskt roligt och spännande att få ingå i ett större sammanhang med specialister kring Sociala medier.

Sedan jag startade min egna firma på heltid för ganska precis ett år sedan har jag tagit in de flesta uppdrag på egen hand via min enskilda firma. Sedan drygt ett halvår är jag inne på ett längre heltidsuppdrag på Bioservo med uppgiften att hjälpa dem att få ut ett nytt hjälpmedel på marknaden. I bredd med detta har jag även löpande gjort mindre inhopp här och där (ca 2-3 ggr/mån) i form av workshops och föreläsningar då jag fått spontana förfrågningar om sådant och då det passat in i mitt schema. Men att verka i egen regi och i ett enskilt bolag är inte alltid det optimala. Och ibland har det känts som att jag lämnat kunder och intresserade i sticket då jag inte haft varken tid, möjlighet och ibland inte ens kompetens att följa upp och hjälpa de olika kunderna med mer när de varit intresserade av att ta ett större helhetsgrepp kring detta med sociala medier.

Därför är det väldigt roligt att jag from nu ingår i mediebyrån Salgado i Uppsala. Därmed kan jag bidra med min kompetens till Salgados kunder i form av föreläsningar, kurser och workshops. Men framför allt så kan jag nu erbjuda mina kunder, kontakter och åhörare en mer heltäckande hjälp kring organisationer och företags engagemang och närvaro i de nya kommunikationskanalerna.

Vilka är Salgado?

Salgado är en av få byråer i Uppsala som verkligen kan lotsa kunder i alla de nya och snabbrörliga kommunikationskanalerna i det nya interaktionssamhället. Och det är några mycket kompetenta kollegor jag får där. De två jag känner sedan tidigare är VDn Charlotte Da Silva och Maja Larsson. Lotta fattade tidigt grejen med Sociala medier och jag hade följt henne länge på Twitter och via andra kanaler innan vi träffades för första gången för ca ett år sedan. Och så ska jag erkänna att en starkt bidragande orsak till att jag sökte mig till Salgado är att stjärnan Maja nyligen började där. Maja träffade jag offline första gången på SSWC 2010 och hade då redan länge haft kontakt via Twitter. Maja är bl.a. den ena initiativtagaren till Fotosöndag. Och hon är liksom jag själv en 100% digitaliserad nörd i positiv bemärkelse. Ska bli så kul att få jobba ihop med dessa kompetenta vänner och så ska det även bli kul att lära känna de övriga på Salgado.

– Jaha, och vart jobbar jag då egentligen, undrar kanske någon? 😉 På Bioservo eller Salgado? Svaret är formellt sett varken eller eftersom jag även framledes får min inkomst via min enskilda firma. I detta nu kommer jag inte att vara så mycket på Salgados kontor och vårt nu formaliserade samarbete består i att alla de förfrågningar som jag får in på föreläsningar och liknande kommer att gå via Salgado. Samt att jag har någonstans att hänvisa de kunder och förfrågningar jag får in som jag inte har tid, möjlighet eller kompetens att hantera själv. Mitt heltidsuppdrag på Bioservo fortsätter som vanligt. Så mina dagar kommer precis som det senaste halvåret i huvudsak att gå ut på att se till att detta nya spännande hjälpmedel lyfter och når ut på marknaden.