Kategorier
gamla inlägg

Lättläst, uppläst, klartext

Jag får ofta frågan från kunder om möjligheten att få texten uppläst är ett alternativ till att ha information som Lättläst. Som återförsäljare av uppläsningstjänster borde mitt svar kanske vara att det enda man behöver göra är att erbjuda texten som ljud. Men så är inte fallet.

Det är faktiskt så att det som allt annat ju är högst individuellt vad varje person har svårt med. Men generellt så kan man säga att en del behöver det ena eller det andra alternativet, medan andra kan behöva både lättläst information och få det uppläst för sig.

Text som är skriven som lättläst är dels lättare att läsa mekaniskt/visuellt därför att texten är utformad på ett sådant sätt att den är lättare att läsa om man har dyslexi och andra lässvårigheter. Det handlar bl.a. om att

  • ha 1.5 radavstånd.
  • börja nya meningar på ny rad.
  • använda ett läsvänligt typsnitt som för bildskärm kan vara Arial och för text på papper Times New Roman.

Men det många menar med lättläst är även att innehållet skall vara lättbegripligt. Alltså skriver man om svåra ord och förklarar dem i enklare ordalag. Man förtydligar vissa begrepp och säger "landet Sverige" istället för "Sverige". Det finns en särskild myndighet som utbildar i hur man skriver lättläst som heter Centrum för lättläst . De kan även ta uppdrag där de skriver om texter till lättläst. Men helst vill de utbilda redaktörer så att företag och myndigheter får kompetensen i huset. Centrum för lättläst ger även ut en nyhetstidning som heter 8sidor. Den kommer ut en gång i veckan och målgruppen är primärt människor med intellektuella funktionsnedsättningar. Men tidningen används även mycket på skolor och i svensk-undervisning för invandrare.

Har man riktigt stora problem att läsa och inte alls kan ta sig igenom texten även om den är utformad tekniskt och layout-mässigt som lättläst så kommer man ju även att behöva få texten uppläst för att kunna ta till sig innehållet. Tidningen 8 sidor har vår uppläsningstjänst och var länge en av de mest frekvent använda tjänsten bland våra kunder i Sverige. Iallafall när det gäller hur stor andel av webbplatsens totala antal läsare som lyssnar.

Ett av de program jag prenumererar på som podcast på Sveriges Radio är "Språket i P1". Jag rekommenderar det verkligen till alla som är intresserade av språk i någon form. Det är intressant och inte så tungsmält. Som podcast fungerar det perfekt då man kan lyssna när man har tid och inte när det sänds. I programmet som sändes den 28/10 handlade ett av inslagen om lättlästa nyheter på tidningen 8 sidor. I dagens program tog de upp teckenspråk.

Lägg till "Språket i P1" som podcast i iTunes eller någon annan podcatcher via denna länk.

 På senare år har jag förstått att det är skillnad på det man kallar för lättläst och det som kallas för klartext Jag har inte riktigt förstått skillnaden. Men det finns ju bl.a. ett nyhetsprogram på radio där nyheterna är på lätt svenska och som heter Klartext. Kanske någon som läser detta kan hjälpa mig med att förklara skillnaden.

Till sist: Uppenbarligen finns det de som blir förvirrade och känner sig lite hotade av att höra nyheter på klarstext ;-):