Kategorier
gamla inlägg

Taltidning med talsyntes

no-kassette.jpg I november lämnade Taltidningsnämnden in sin rapport till regeringen, efter att man på uppdrag av dem utrett hur distributionen av taltidningar i Sverige skulle kunna utvecklas och effektiviseras. Taltidningsnämnden föreslår att den nuvarande 90-minuters sammanfattningen av dagens tidning som läses in manuellt skall ersättas av en fullständig version av dagstidningen inläst med talsyntes. Sedan nyheten om rapporten kom ut har man kunnat läsa artiklar och blogginlägg där den röda tråden i samtliga varit oron för den förväntade kvalitésförsämring som detta innebär för användaren.

Jag skulle därför vilja skriva lite till talsyntesens försvar. (Jag är partisk, jag vet 😉 Till att börja med så innebär det ju en stor förbättring om den enskilde användaren skulle få tillgång till hela dagstidningens innehåll och inte vara utlämnad till någon annans godtycke vad gäller sammanfattning av vad man får ta del av från tidningen. Men sedan tror jag även att många oroliga inte vet hur bra talsyntes kan låta idag. Dels finns det röster att tillgå i dag som näst intill låter som inspelat mänskligt tal (anledningen till det är att talsynteserna ÄR baserade på inspelat mänskligt tal). I det system för att skapa taltidningar/talböcker som jag jobbar med till vardags finns sedan möjligheten att ytterligare förbättra kvalitén på talet med hjälp av kundspecifika uttalslexikon. För en lokal orts dagstidning skulle det exempelvis öka den generella kvalitén på uppläsningen att säkerställa att alla lokala ortsnamn och egennamn uttalas korrekt. Det går nämligen att göra både generella och tidningspecifika uttalsförbättringar om man upptäcker briser i uttalet. Dessa förbättringar gör man en gång och sedan blir det ordet och uttrycket därefter alltid inläst på korrekt sätt. 

En annan bra sak som utredningen kommer fram till är att man borde rikta in sig på att skapa taltidningarna i det gällande standard-formatet för taltidningar och talböcker som finns: DAISY (Läs mer om DAISY-formatet på www.daisy.org). I dag distribueras en del taltidningar fortfarande som kassetter. Andra användare måste ha en särsklid utrustning med FM-radio för att kunna ta emot dagens tidning. För att lyssna på en DAISY-produktion krävs egentligen inte någon särskild utrustning. En mp3-spelare eller mp3-mobil fungerar bra. För att snabbt och effektivt kunna hämta hem dagens tidning som DAISY krävs en dator med internet-uppkoppling. Och för att använda alla möjligheter som finns i DAISY-formatet som t.ex. möjligheten att sätta bokmärken, snabbt navigera mellan stycken, artiklar och sidor, så behöver man en särskild DAISY-spelare. Sådana ska man ha rätt att få som hjälpmedel men de kan även köpas för någon tusenlapp.

Här är en DAISY-spelare som är väldigt smidig och enkel att använda. Det är världens minsta och kostar 3700.- + moms att köpa (klicka på bilden för att komma till svenska distributörens hemsida):

 

daisy-spelare.jpg

 

Och vill man kunna följa med i texten samtidigt som man lyssnar finns gratisprogram för datorn som kan spela upp DAISY och visa texten. Och med en kassettbok eller annan äldre teknik för att ta del av en taltidning finns inte alls möjligheten att få se texten samtidigt som man lyssnar.

Så jag välkomnar taltidningsnämndens utredning och för den som vill grotta ner sig i den så finns den att läsa i sin helhet här (i pdf-format :-/)