Kategorier
gamla inlägg

Man kan inte certifiera tillgänglighet

Nu har Verva fastställt att det i dagsläget inte finns något självklart sätt att få en giltig certifiering av tillgängligheten på en webbplats. I fredags publicerade Verva nämligen en artikel där man säger att "Certifiering kräver oberoende".

Verva slår där fast att:

  • Det inte finns någon ackrediterande instans i Sverige som ger ett företag behörighet att certifiera tillgänglighet av webbplatser.
  • Det finns därför heller inte någon som granskar och säkerställer det certifierande företagets kompetens.
  • Det finns därmed heller inget ackrediterat företag.
  • Det finns idag heller inga fastställda standarder att basera en ackreditering på.
  • Enligt Verva så är det enda sättet att i dagsläget uppnå en någorlunda oberoende certifiering av tillgängligheten på en webbplats att anlita två olika företag för jobbet: Låta det ena bygga en webbplats enligt riktlinjer för tillgänglighet (Exempelvis WCAG 1.0) och låta ett annat företag granska huruvida resultatet stämmer överens med samma riktlinjer.

    Det skulle vara bra om vi hade en oberoende myndighet som kunde utfärda certifieringar för offentlig sektor. Men det skulle ju säkerligen bli kostsamt att ta fram och upprätthålla ett bra mätverktyg. Som det är i dag så är det ju väldigt mycket som i slutändan avgörs av hur stor kompetens beställaren/myndigheten besitter. Det finns myndigheter som har mycket stor kompetens på området eller vet vart de skall vända sig för att få professionell hjälp (Några av landets kunnigaste företag på området är Valtech, NetRelations, Sogeti och Sublime m.fl). Men sedan finns det exempel på myndigheter där kompetensen inte är lika god och där man inte vet vart man skall vända sig för att få det man förväntar sig. Jag har hört om fall där man har beställt en "tillgänglig" webbplats utan att riktigt veta vad man frågar efter. Leverantören har då levererat det de tror är en "tillgänglig" webbplats. Men när den nya webbplatsen gått i drift så är det arga användare som meddelat att webbplatsen är allt annat än tillgänglig. Nu är det ett par år sedan jag hörde om ett sådant exempel senast och jag tror att den allmänna kunskapen hos beställarna har blivit bättre. Så man kan ju hoppas att sånt hör till historien.

    Både nationellt och inom EU finns mål uppsatta om att offentlig sektor skall ha fullt tillgänglig information till år 2010. Dels är det genom den nya tillgänglighetslagstiftningen i Sverige som tar upp både fysisk tillgänglighet och informationstillgänglighet. Och sedan finns ministerdeklarationen om eInclusion som undertecknades av EUs ministrar i Riga 2006 (iofs var det dåvarande ansvarig minister Ulrica Messings ställföreträdares ställföreträdare som undertecknade för Sverige, men iallafall). Min bestämda uppfattning må vara pessimistisk men jag tycker inte det ser ut som att Sverige kommer att nå upp till de målen på den lilla tid som återstår till år 2010.