Kategorier
Event gamla inlägg

Måtte detta bli den sista Marschen!

I morgon går årets upplaga av Marschen för tillgänglighet. Otillgänglighet borde klassas som diskriminering, vilket det gör i en lång rad länder. Det är först när det blir olagligt att diskriminera människor med funktionsnedsättningar som vi kan få ett tillgängligt samhälle för alla, både vad gäller den fysiska tillgängligheten till gator, torg och allmäna lokaler. Men även vad gäller tillgängligheten till information. I ett informationssamhälle är detta än viktigare än vad det varit någonsin tidigare.

Så nu hoppas jag att den sittande regeringen kan vara de som inför denna lag. Och att det sker NU!

Läs mer om Marschen här: www.marschen.se och läs även dagens artikel på Newsmill här!