Kategorier
Funktionshinder Kompensatorisk teknik

Människor med funktionsnedsättningar talar om hur tekniken ska fungera

2 ggr per år har Hjälpmedelsinstitutet (HI) och Post- och Telestyrelsen (PTS) sedan flera år skickat ut en enkät till människor med funktionsnedsättningar om deras syn på dagens IT, telekom och media. Företag och organisationer har möjlighet att lägga in frågeställningar. Och jag bloggade om det redan 2008 då jag i mitt dåvarande arbete på ReadSpeaker blev inblandad i projektet på ett tidigt stadium. Vi var med och såg till att enkätverktyget blev så tillgängligt som det bara var möjligt genom att göra alla frågornas text lyssningsbara med tjänsten som automatiskt omvandlar text till tal.

kortterminal i butikNu är en ny enkät ute och den går att besvara till och med 25 november. Frågorna handlar denna gång om banktjänster och alternativ telefoni.

Frågorna om banktjänsterna är framtagna i samarbete med SEB. Man frågar bland annat om hur det är att betala räkningar och hur det fungerar att ta ut pengar ur bankomater. Enkätsvaren kommer sedan att spridas till Sveriges alla banker.

En annan viktig frågeställning i denna enkät är speciellt riktad till personer som har måttlig eller grav hörselnedsättning, är döva eller dövblinda, har lindrig utvecklingsstörning eller talskada och de kommer även att få frågor om alternativ telefoni. Frågorna kommer exempelvis handla om texttelefoni, bildtelefoni, sms, e-post och program som Skype. Resultaten kommer HI/PTS sedan skicka till landsting och telefonföretag. Målsättningen är att det ska bli lättare att ringa på olika sätt.

Detta är inte bara bra för personer med funktionsnedsättningar och att man tar reda på deras behov och krav på teknik. För gång på gång har det visat sig att det som är nödvändigt för vissa är bra för många (Design for all). Om teknik och tjänster anpassas för att fungera för människor med särskilda behov kommer det att bli bättre för många fler. Några konkreta exempel på teknik som ursprungligen var anpassningar för att minimera funktionshinder men som vi idag skulle ha svårt att klara oss utan:

  • Engreppsblandare för vatten istället för separat varmvattenskran och kallvattenskran
  • Fjärrkontroll till TVn
  • On/off-knappen på datorn på fronten istället för på baksidan

Alla som är över 16 år och har en funktionsnedsättning är välkomna att anmäla sig till IT-frågan. Och alla som besvarar enkäten får en trisslott!

Mer om IT-frågan och anmälan görs på www.itfragan.se

Sprid detta så att fler svarar på enkäten. För i slutändan är det något som är bra för oss alla!