Kategorier
gamla inlägg Jobbrelaterat

Lexikon på webben

De tjocka tegelstens-lexikonens tid är förbi. Tyda.se har sedan längre erbjudit ett omfattande och fritt lexikon mellan engelska och svenska. Det klassiska blårandiga svenska-engelska-lexikonet från Norstedst Akademiska förlag finns även det sedan en tid tillbaka i sin helhet och fritt tillgängligt på webben. Och vilken skillnad det är att slå upp ord på webben jämfört med att bläddra i en bok!
Ett exempel: Min grabb som går i 8an satt nyss med engelskaläxa och undrade hur man säger ”kasta i sig mat” på engelska. För skojs skull tänkte jag att man ju kan testa att slå på hela uttrycket. Och visst fick man en översättning på det. Här kan ni se hur svaret löd. Det som jag blev mest imponerad av var att uttrycket inte fanns i lexikonet i precis den formen jag sökte på. Men att det ändå blev en träff. Matchningen är alltså betydligt smartare än en rak ord-för-ord matchning.
Jag använder Tyda.se mycket för slagningar mellan svenska-engelska-svenska. Men det är enstaka ord som Tyda är bra på. Ett uttryck som ”kasta i sig mat” fungerar inte. (Tyda.se undrar om man menar ”kostsamt” :-). Så det är nog dags att även börja använda Norstedtsord.se flitigare. Men de borde ha en kortare och enklare webbadress. Alternativt borde de erbjuda några enkla widgets eller apps så man har tjänsten mer lättillgänglig än att man skall kunna stava till n o r s t e d t s o r d . s e eller hitta bokmärket bland sina 1000 favoriter.
Båda tjänsterna är kostnadsfria att använda. Och för båda tjänsterna kan man få orden på båda språken upplästa för att man ska kunna höra hur de skall uttalas. Gissa vilken tjänst som gör det möjligt? 😉
På Tyda.se finns en begränsning i hur många sökningar man kan göra om man inte vill bli en betalande VIP-kund. Men Norstedts har inga begränsningar i antalet sökningar. Norstedts erbjuder även spanskt, franskt och tyskt lexikon. Och resten av detta år är även de språken gratis. Sedan ska alla språk utom engelska kosta att använda.