Kategorier
gamla inlägg

En givande och lärorik dag

I dag deltog jag i ett symposium på temat "Språk och Internet". Det var Språkrådet och .SE, Stiftelsen för Internetinfrastruktur som arrangerade. En heldag med fullspäckat program och en stor bredd på innehållet på dagen. Själv fick jag äran att hålla en kort dragning om hur vi jobbar med att göra text på nätet tillgängligt som tal. Hela min föreläsning kan den som vill se här (hoppa fram till 4 minuter in i filmen, för då börjar föreläsningen): 

Här finns min powerpoint som jag använde för presentationen  

Via min Bambuser-kanals arkiv kan man se inspelningar av samtliga föreläsningar från dagen men det kan vara lite si och så med ljudet på inspelningarna då jag spelat in med en webkamera på lite för stort avstånd. Det var bara en av alla talare som använde ljudanläggningen.

Dagen var uppdelad i fyra del-teman:

  • Språk, infrastruktur och tillgänglighet
  • Tal- och textresurser
  • Språklig och kulturell mångfald
  • Flerspråkighet och terminologi
Bland föreläsarna var det representanter från arrangörerna själva (Språkrådet och .SE) samt från W3C, Handisam, KTH, Sametinget i Norge, SIS m.fl. Det var en hel del projekt och forskningsresultat som presenterades på väldigt olika områden. Det var en lärorik dag. En av dagens intressanta nya bekantskaper var Sjur Moshagen som representerade Sametinget i Norge. Han sa att de hade tittat på möjligheten att ta fram en nord-samisk talsyntes. Hur coolt hade det inte varit om vi i framtiden kan erbjuda ReadSpeaker på samiska. Det samiska språket har sin starkaste ställning i Norge. Men det borde vara ett gemensamt intresse för Sverige, Norge och Finland att ta fram en samisk talsyntes.
 
Det som inte alls togs upp under dagen var aspekten med språkvård. Men det är ju egentligen en helt egen diskussion: Hur skall vi bevara svenskan i det globala samhälle vi lever i? Dagens unga pratar mer och mer engelska och vi i Sverige är inte så bra att hitta på svenska ord för nya företeelser. Men än värre är nog affärsfolk och hajpade IT-nissar som slänger sig med ännu fler engelska ord än vad unga gör. Så det spelar inte så stor roll kanske vad vi gör för svenska språket, terminologin, synonymordlistor och annat då alla ändå kommer att ha övergett svenskan i framtiden. Eller?