Kategorier
gamla inlägg Tillgänglighet

Tillgänglighet 2.0 – en kanonbra investering!

Följande artikel publicerades för fem dagar sedan på min danske vän Internetpsykolog Anders blogg. Den är till stora delar samma artikel som Anders fick publicerad i en stor dansk dagstidning för flera år sedan. Men den är i allra högsta grad aktuell fortfarande. Den är lång men väl värd att läsa. Och i mitt fall även värd att översätta från danska till svenska (med Anders godkännande). Anders har lyckats formulera hela kärnan i varför Tillgänglighet på webben är SÅ viktigt!! Och Anders: säg till om jag fått något om bakfoten:
Fritt översatt från danska till svenska av inlägget ”Tilgængelighed 2.0 – en forbandet god forretning!”:

Tillgänglig webbdesign är inte enbart en fråga om att vara en ordentlig och empatisk medmänniska – det är helt enkelt en förbenat bra investering. Det ger nämligen helt uppenbara konkurrensfördelar att ens produkter kan användas av fler och är skapad av de mest motiverade medarbetarna i en verksamhet med stort socialt ansvar.

Vad vet du egentligen om tillgänglig webbdesign?

Frågar man en lång rad tillfälligt utvalda beslutsfattare med ansvar för ett företags eller en organisations webbplats om deras kunskap om tillgänglighet, får man för det mesta svaret att tillgänglighet handlar om att ge blinda tillgång att få webbplatsens texter omvandlade till tal med deras hjälpmedel (skärmläsare). Några få kan dessutom associera tillgänglighet med att ens kod validerar i relation med W3Cs specifikationer för HTML 4.01 och CSS 2.0 – utan att ändå kunna redogöra mer detaljerat för sammanhanget.

Några av de mest avancerade kan i tillägg till detta nämna ytterligare ett par former av funktionsnedsättningar som tillgänglig webbdesign kan kompensera för. Det handlar om anpassning för människor med rörelsehinder (dvs. om webbplatsen kan navigeras med tab-tangenten och om det finns tangentbordskommandon till centrala funktioner?), anpassning för äldre användare (om texten är fri från dator-fikonspråk och om texten kan förstoras?) personer som är ordblinda (finns det bildstöd och pictogram och kan man få texten uppläst?), besökande med äldre datorer och webbläsare (kan de centrala funktionerna användas utan Flash, active X eller en 1024×756 pixlars bildskärm?), människor med annat förstaspråk än det gällande (erbjuds webbplatsens innehåll på ett lättförståeligt språk), eller människor med problem med överblick och minne (finns det ”sitemaps”, ”breadcrumbs”, och detaljerade hjälpsidor?).

Alla dessa användargrupper utgör tillsammans en stor del av ett givet lands befolkning. Det är din granne som inte kan använda Internetbank, din mamma som inte kan spara pengar på telefoni, föräldrarna till dina barns kompisar som inte kan hitta billiga resor och kanske även du en dag, eller din käraste, dina egna barn, som plötsligt ser världen krympa och upplever att de valmöjligheter som vi tar för givet plötsligt blir till ganska få och försvinner helt. Enbart därför borde det vara helt upplyst för envar att företag och organisationer som publicerar webbaserad information, bygger CMS eller utbyter diverse webbtjänster, har ett gemensamt ansvar för att uppnå optimal tillgänglighet och därmed bidra till att människor med funktionsnedsättningar också kan utnyttja informationssamhällets möjligheter.

Slut med lipandet

Detta är bakgrunden för att skapa en bättre tillgänglighet – men det är dessvärre också samtidigt också tillgänglighetsarbetets största problem. Denna tillgång handlar nämligen om att begråta en massa människors funktionshinder och motivera publicerarna att skapa medlidande och dåligt samvete – eller i bästa fall påkalla sig solidaritet och empati. Det betyder inte att ovanstående är fel. Det vill väl ingen påstå. Det betyder ju bara att förespråkarna för tillgänglighet talar ett språk som det finns begränsad förståelse för i en affärsrelaterad värld. Och sist men inte minst: genom att prata om stackare och ansvar så förbiser man totalt den helt fantastiska potential som det har med sig för en verksamhet att ha en ordentlig tillgänglighetspolitik inarbetad i sin organisation, produkter och marknadsföring. Fördelarna är stora och kan lätt samlas upp och värdesättas till mycket stora konkurrensfördelar i en värld där upplevelser är den viktigaste värdeskapande faktorn på produktsidan och verksamheterna kämpar för att locka till sig en högt kvalificerad arbetskraft.

Tillgänglighet ger bättre produkter och lägre utvecklingskostnader

Tillgänglighet handlar om att förbereda sina produkter – här webbplatser – för användarnas olikheter. Men framkomsten av många nya former för datorer, smartphones, webbläsare och uppkopplingar, betyder ett fokus på tillgänglighet att er webbplats slår konkurrenterna med hästlängder, när det handlar om att komma in på framtidens plattformar. Man blir tvungen att rätta sig efter en rad standards för att säkerställa att webbplatsen kan läsas av diverse specialprogram – som skärmläsare för blinda. Man kan inte omedelbart ta utgångspunkt i att om något verkar häftigt i Internet Explorer alls fungerar i dessa specialprogram. Men genom att hålla sig till erkända standards, upplever man plötsligt att ens webbplats kan läsas på handdatorer, smartphones och webbläsare som inte existerade då webbplatsen utvecklades. . Tillgänglighet är därför ett starkt lokomotiv för att skapa bättre designvanor och reducera utgifterna för framtida utveckling och underhåll. Ett klassiskt exempel är att många webbplatser fortfarande är baserade på HTML-tabeller. Det är något som är väldigt förvirrande för blindas skärmläsare. När man avlägsnar tabellerna och använder stilmallar istället kan ens webbplats plötsligt även läsas på många mobiltelefoner och uppdateringar samt design blir mycket smidigare och snabbare.

Tillgänglighet som Corporate Social Responsibility

Fler och fler verksamheter använder i dag en del av verksamhetens överskott till att stötta välgörande ändamål. Därmed kan verksamheten skicka en signal till omvärlden om att man inte enbart är fokuserad på vinst och därmed göra sina produkter mer acceptabla för den politiskt övertygade användaren. Dessa aktiviteter är dock oftast ganska enkla att genomskåda för den moderna användaren, som närmast kan komma att se aktiviteten som ett påklistrat alibi som inte kan kopplas samman direkt med produkten eller verksamheten. Det betyder inte att dessa aktiviteter inte fungerar – man får bara inte så mycket för pengarna. Genom att använda samma pengar på att göra företagets webbplats och andra produkter optimalt tillgängliga – och kommunicera det aktivt till användarna, kan verksamheten profilera sig som socialt ansvarstagande på ett sätt som är djupt förankrat i produkterna och dämed medverjar till att distansiera både verksamhet och produkt från konkurrenterna. Tillgänglighet är alltså ett sätt att integrera det sociala ansvaret i verksamhetens produkter och inte bara klistra det utanpå.

Tillgänglighet som HR-redskap

Det dräller av undersökningar som visar att lönen har fått ge plats som den mest väsentliga parameter till fördel för meningsfullhet, arbetsmiljö och spännande uppgifter när folk väljer arbetsplats. Om din verksamhet vill locka till sig högutbildade människor med sociala kompetenser, kreativitet och ledaregenskaper är tillgänglighet “second to none” som redskap till att presentera verksamheten som en helhetsorienterad och ansvarstagande arbetsplats utan att mista fokus på produkten, kunderna och kvalitén. Vad tror du skulle hända om dina medarbetare blev uppmuntrade till att skapa största möjliga tillgänglighet för alla medborgare ia alla led av er dagliga verksamhet? Vad skulle hända med produkterna? Vad skulle hända med samabetet? Vad skulle ske med motivationen? Vad finns det att förlora?
Om du kan hitta ett bättre, billigare och mer meningsfullt sätt  att uppnå en konkurrensfördel på, så får du gärna tala om det för mig.