Kärleksförklaring nr19 #blogg24: Eldsjälen Maria

Maria Johansson och en gruppbild från torsdagsaktionen

Idag tänkte jag rikta min kärlek till en äkta eldsjäl: Maria Johansson

Maria var, till för inte så länge sedan, DHRs ordförande. I den rollen har Maria under många år drivit frågor om tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar. Jag lärde känna Maria via Lars Lindberg då jag + Lars höll en heldags utbildning i sociala medier för HSO 2010. Sedan dess har jag och Maria blivit goda vänner och har träffats i en rad olika sammanhang och har hållit kontakten via främst Facebook.

Maria är numera inte längre DHRs ordförande och har sedan hon slutade där börjat engagera sig politiskt i Folkpartiet.

Maria får min kärleksförklaring idag för att hon är en sådan härlig eldsjäl och vad jag skulle vilja benämna en äkta människorättskämpe. Det är visserligen trist att vi fortfarande behöver sådana i Sverige år 2014. Men det finns en del orättvisor som ett land som vårt behöver få ordning på. Och Maria har gjort och gör fortfarande mycket för att det ska ske.

I går fick Maria ett hedersomnämnande när tidningen Resumé utsåg årets lobbyist. Detta fick Maria för att hon var initiativtagare till Torsdagsaktionen, som jag bloggat om tidigare och som pågick i över två år.

Torsdagsaktionen

Varje torsdag sedan december 2011 till april 2014 har funktionshindersrörelsen manifesterat utanför Rosenbad kl 8.00-9.00. Varje torsdag delades blåa lappar ut som berättade hur många dagar det gått sedan den 19 november 2010 då remisstiden gick ut för förslaget i promemorian Bortom fagert tal (Ds 2010:20) som gick ut på att bristande tillgänglighet ska klassas som en form av diskriminering.  USA, Norge, Sydafrika och många andra länder har haft sådan lagstiftning länge. Men i Sverige har det dröjt allt för länge.

Varför var torsdagsaktionen viktig?

Tillgänglighet är en fråga om demokrati och en naturlig följd av konstaterandet att alla människor är lika mycket värda. En god tillgänglighet är en grundförutsättning för att alla ska kunna delta och bidra i samhället! Genom att få med bristande tillgänglighet som en form av diskriminering i diskrimineringslagstiftningen i Sverige borde det göra att synen på otillgänglighet skulle ändras.

Riksdagen beslutade den 14 juni 2012 att skyndsamt ge regeringen i uppdrag att komma med ett lagförslag. I januari 2014 lämnade regeringen ett besked om att den skulle  komma med en proposition den 18 mars 2014. Den 24 juni 2014 antogs bristande tillgänglighet som en ny form i diskrimineringslagen och den lagen träder i kraft nu i årsskiftet. Lagen blev till slut tyvärr ganska tandlös och det finns allt för många kryphål i form av dispansmöjligheter, undantag och avgränsningar. Detta har gjort att torsdagsaktionen byttes ut mot tisdagsaktionen.

Jag var med några gånger (allt för få) utanför Rosenbad under tiden som Torsdagsaktionen pågick. Det var härligt att se det engagemang som Maria lyckades mobilisera. Och Maria var där själv precis varenda torsdag hon inte hade förhinder för att hon var på resa, var sjuk och liknande. I ur och skur, gassande sol, 18 minusgrader osv. Och hon tjatade på folk på Facebook och via andra kanaler så det var några stycken och vid ett speciellt tillfälle var där så mycket som 300 personer som tog emot ministrarna då de var på väg in till sitt möte.

Tack för att jag får vara din vän Maria! Keep up the good work!