Kärleksförklaring 6 #blogg24: Finland

Det är min frus hemland. Jag bodde själv där mellan 1992-1994. Och jag har många goda vänner där. Så anledningarna att ge en kärleksförklaring till Finland är många. Just idag passar det också extra bra eftersom den 6 december är Finlands nationaldag.

När jag bodde i Finland fick jag förstå hur mycket finnarna älskar sitt land. Inte alls på ett sånt där unket brunt nationalistiskt sätt (då det på köpet brukar följa med att man skulle tycka sämre om andra länder och andra nationaliteter) men mer som ett slags äkta kärlek till fosterlandet.

Då jag bodde i Finland i början på 90-talet fanns många kvar i livet som kämpat för Finlands självständighet med sitt eget liv som insats, både i inbördeskriget (1918) och de två krigen mot Sovjet: Vinterkriget 1939 och fortsättningskriget 1944. Det var spännande att höra och läsa om deras berättelser om deras kamp. Så främmande för en svensk att ta in och förstå djupet av.

Sovjet räknades ju som en av segermakterna efter kriget och fick därför utkräva ett skadestånd på 300 miljoner dollar av Finland. Krigsskadeståndet halverades senare men betalades av på 8 år. Det ursprungliga summan motsvarar mellan 8-10 miljarder Euro och skulle ju betalas samtidigt som Finland behövde bygga upp sitt sönderbombade och sargade land. Finska industrin kämpade hårt för att leverera alla varor som fanns specificerade i krigsskadeståndet. Det finns historier om splitternya skepp som levererades för att sedan aldrig ens användas av Sovjet utan stod och rostade i någon hamn. Jag tror detta att finnarna betalade av hela krigsskadeståndet berättar mycket om hur måna de då var och fortfarande är att vara helt självständiga från den store grannen i öster.  Allt detta tillsammans gjorde att Finland ännu i början av 1970-talet hade en väldigt annorlunda ekonomisk ställning än vi i Sverige. Har hört att norra delen av Finland ännu då räknades som U-land.

Så även om det är ett grannland så är det mycket mer än vårt språk som skiljer oss åt. Vi har väldigt olika historia och det finns mycket som skiljer sig i kulturen. Men jag väljer att se det som förenar oss. Och det är lätt att trivas i Finland och jag skulle inte ha något emot att bo där igen. Att jag har lärt mig språket underlättar väldigt mycket när det gäller att få kontakt och kunna umgås med min frus familj och vänner då vi är där.

Så grattis på självständighetsdagen du stolta granne i öster! Tack för allt du gett mig Finland! <3